Thứ 6 Ngày 13 (Phần 1)

Thứ 6 Ngày 13 (Phần 1)

  • Diễn viên: Betsy PalmerAdrienne KingJeannine Taylor
  • Đạo diễn: Sean S. Cunningham
  • Năm:1980
  • Chia sẽ:
Trở lại đầu trang